Şehit Velioğlu Veliyüddin (Kayaviran köyü)

Şehit Velioğlu Veliyüddin (Kayaviran köyü)

Yusuf İLGAR 3 Ekim 2017 Salı 13:27:24
 

Şehit Velioğlu Veliyüddin (Kayaviran köyü)
Balkan savaşlarından Edirne Muharebesinde şehit olanlardan birisi olan Afyonkarahisar Kayaviran köyünden Velioğlu Veliyüddin 1912 yılında şehit olmuş, arkasında ise bakıma muhtaç bir eş ve birisi kız, diğeri oğlan iki evlat bırakmıştır. Veliyüddin’in şehit olmasından iki yıl sonra muhtemelen yokluğun son safhasına gelindiğinde hanımı olan Kayaviran köyünden Eyüb kızı Ayşe Hatun mahkemeye başvurarak Arık-zâde Hacı Arif Efendi huzurunda şöyle demiştir: Eşim Velioğlu Veliyüddin bin Osman, Osmanlı Devleti’nin 29. alayının 1. taburunun 3. bölüğünün 7. mangası onbaşısı iken H. 10 zilhicce 1330/M. 20 Kasım 1912 tarihinde Edirne muhaberesinde şehîden vefat etmiştir. Mirasçısı olarak ben, kızı Hacer ve oğlu Halil bulunmaktadır. Bizlerden başka mirasçısı yoktur. Eşimin Hacı Arif Efendi zimmetinde cihet-i karzdan kırk kuruş alacak hakkı bulunmaktadır. Bu paradan hissemize düşen para hala bize verilmemiştir. Adı geçen paranın verilmesi hususunda Hacı Arif Efendiye tembih olunmasını talep ederim demiştir.
Hacı Arif Efendi’ye bu husus sorulduğunda cevap olarak Veliyüddin’e belirtilen miktar borcu olduğunu, vârislerinin mirasçı olduklarını ispatlamaları halinde borcunu vereceğini beyan etmiştir. Bunun üzerine Kayaviran köyünden olup Osmanlı ordusunun 29. alayının 1. taburunun 3. bölüğünün 9. Beşinci neferi olarak askerliğini yaparak terhis olan İmam oğlu Ahmet bin Mehmet’le aynı bölüğün 16. Takımının 7. neferi olarak terhis olan Pambukçuoğlu Hüseyin bin Ali Osman adlı kişiler şahit olarak demişlerdir ki; Eyüb kızı Ayşe hatunun eşi olan ve Osmanlı ordusunun 29. alayının 1. Taburunun 3. bölüğünün 7. mangası onbaşısı olan Velioğlu Veliyüddin iken H. 10 zilhicce 1330/M. 20 Kasım 1912 tarihinde Edirne muhaberesinde şehîden vefat etmiştir. Vefat ettiğini biz gördük, mirasçı olarak Ayşe Hatun’la kızı Hacer ve oğlu Halil vardır. Başka mirasçısı yoktur. Biz bu hususa şahidiz, şahadet dahi ederiz demişlerdir.
Şahitlerin doğru sözlü olduğu ve güvenilir oldukları hususu gizli olarak Kayaviran köyü imamı Molla Osman bin Abdullah ve muhtarı Sinanoğlu Mehmet bin Kadir’e sorulmuş, bunların şahitliğiyle ve mahkemede aynı köyden Tanasoğlu Hüseyin bin Süleyman ve Batakoğlu İbrahim bin Ali’nin şahitlikleriyle duruşmada Ayşe Hatun ve Arif Efendinin hazır bulunmuşlardır. Kadı, Ayşe Dudu Hatunun mirastan alacak hakkı olan kırk kuruştan beş kuruşun Arif Efendi tarafından verilmesi hususu 25 Şaban 1332/19 Temmuz 1914 tarihinde karar verilerek tescil olunmuştur.
Kaynak: (AŞS,nr. 648, s. 110/139, belgenin transkripti için bk. Ali Ateşçelik, 648 Numaralı Karahisar-ı SahibŞer’iyye Sicili, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2014).

Afyonkarahisar Kayaviran köyünden olup şehit olan Velioğlu Veliyüddin’in şehitlik kaydı. (AŞS,nr. 648, s. 110/139).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi