İMÂM SAĞLIĞINA  DİKKAT ETMELİ

İMÂM SAĞLIĞINA DİKKAT ETMELİ

Yüce dinimiz İslâm sağlığı korumanın üzerinde önemle durur. Çünkü her şeyden önce sağlık gelmektedir. Kişi kendi ve ailesinin sağlığını korumakla görevlidir. İmâm sağlığını korumak açısından sadece kendisine karşı değil, Allah’a ve cemaate karşı da sorumludur. Bu bakımdan imamın sağlığına ve sesini korumaya özel bir önem göstermesi gerekir. Bunun için imam olan şahıs hastalık önleyici gerekli tedbirleri önceden almalıdır. İmâmın sağlığına gereken önemi göstermemesi namazda mekruh olan öksürmek, boğazı kazımak gibi şeyleri yapmasına sebep olur.
D-Abdest Konusunda Özürlü Bir Kimse Cemaate Namaz Kıldırabilir mi?
Abdestle ilgili özrü olan bir kimse, özrü olmayan kişilere imamlık yapamaz. Aynı şekilde, akli melekesi yerinde olmayan olana, Kur’an okuyamayan okuyabilene, elbisesi temiz olmayan temiz olana imamlık yapamaz. Çünkü imam, kendisine uyan kimselerin durumundan daha aşağı olmamalıdır (İbn Hümam, Fethü’l-Kadir, II, 366).
-Bazı Harfleri Doğru Telaffuz Edemeyen Kişi Bir Cemaate İmâmlık Yapabilir mi?
Her hangi bir harfi ağız yapısı sebebi ile doğru telaffuz edemeyen kişi eğer cemaatte bu harfleri düzgün okuyabilenler yoksa tercih edilen görüşe göre cemaate imamlık yapabilir. Harfleri doğru telaffuz eden başka bir kimse varsa bu kimsenin imameti caiz olmaz (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, II, 329; Fetavay-ı Hindiyye, I, 86).
-Bir Cemaate İmâm Olup Namaz Kıldırdıktan Sonra Başka Bir Cemaate De İmâm Olup Aynı Namazı Kıldırmak Caiz Midir?
Hanefi mezhebine göre bir cemaate imam olan bir kişinin aynı namaz için, tekrar başka bir cemaate imamlık yapması caiz değildir. Çünkü sonra kıldığı namaz nafiledir. Farz kılacak bir cemaat, nafile kılan bir imama uyamaz (Merğinani, el-Hidaye, I, 58). Şafiiler’e göre bir vaktin farz namazını kılmış olan kimse, yeniden başkalarına aynı vaktin farz namazı için imamlık yapabilir. Kendi kıldığı nafile, cemaatin namazı da farz olarak geçerli olur (el-Ceziri, Kitabu’l-fıkh ale’l-mezahibi’l-erbaa, 238).
-Kadın Kadına İmâmlık Yapabilir mi?
Şafii ve Hanbelî mezheplerine göre bir kadının, kadınlara imamlık yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Hanefi mezhebine göre kadının, kadınlara imamlık yapması caiz olmakla birlikte, mekruhtur; Malikilere göre ise caiz değildir. Kadının kadınlara imam olarak namaz kıldırması halinde, cemaatten öne geçmeyip, diğer kadınların hizasında/arasında durması gerekir (İbn-i Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 380, 388; Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l-Fıkh ale’l- mezahibi’l-erbea, I, 409).
Kadınlar Erkeklere İmâmlık Yapabilir mi?
Kadının erkeklere imamlık yapması, bütün mezheplere göre caiz değildir (İbn-i Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 369, 388; Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu’l-Fıkh ale’l-mezahibi’l-erbea, I, 409). Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına imamlık yapabileceği yönünde verdiği izin, sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir (Ebu Davud, Salat 61; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, I, 456). Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Dikkat edin! Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın” (İbn Mace, Salât, 78; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III, 347) şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim asr-ı saadet de dâhil olmak üzere tarihi süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek, dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid’at denilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bid’atin dalalet olduğunu haber vermiştir (Buhari, Cuma 14; Ebu Davud, Sünen, 6).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi