Her türlü eylem ve etkinlik 15 gün yasak

Her türlü eylem ve etkinlik 15 gün yasak

Afyonkarahisar Valiliği’nce yapılan duyuruda il sınırları içerisinde 20 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında 15 gün boyunca her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı, toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yasaklandığı bildirildi

 

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan duyuruda; Düzenlenecek basın açıklamalarının vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde olacağı vurgulandı. Basın açıklamaları aynı zamanda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilebilecek.
EN ÜST SEVİYEDE TEDBİRLER ALINDI
Valilik makamından yapılan duyuru da; Dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyerek, milyonlarca insana sirayet eden koronavirüs (Covid-19) salgınının, ülkede de bu tarih itibarıyla yaklaşık 330 bin kişinin hastalanmasına ve 8 bin 667 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu vurgulandı. Duyuruda, “Koronavirüs (Covid- 19) salgın hastalığın toplu eylemler, etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşmaktadır. Son dönemlerde yeniden artma eylemi gözlemlendiği ve ülkemiz genelinde en üst seviyede tedbirlerin alındığı malumdur.” denildi.
BELİRLENMİŞ YASAKLAMALAR
VE SINIRLAMALAR VAR
Türkiye’nin taraf olduğu ve onayladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İfade Özgürlüğü ile Dermek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü başlıklı maddelerin hatırlatıldığı duyuruda, “Anayasamızın Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı başlıklı maddesi bulunmaktadır. Bu maddede yer alan amir hükümler ile belirlenen yasaklamalar ve sınırlamalar vardır. Türkiye de kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayiş ile genel sağlığın korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması şiddet olaylarının meydana gelmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin de taraf olduğu ve onayladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İfade Özgürlüğü ile Demek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü başlıklı maddeleri bilinmektedir. Anayasamızın Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı başlıklı maddesinde yer alan amir hükümler ile belirlenen yasaklamalar ve sınırlamalar vardır.” ifadeleri kullanıldı.
AYKIRI DAVRANIŞLARA
3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Duyurunun devamında, “Anayasanın 34. maddesinde, ‘Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri Yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.’ şeklinde ifade edilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (c) fıkrasında, ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar tedbirlerine uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.’ denilmektedir. 66. madde de ise ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler cezalandırılır. Mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırma uygulanır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’ amir hükümleri yer almaktadır.” denildi.
1 ARALIK 2020’YE KADAR HER
TÜRLÜ ETKİNLİK ERTELENMİŞTİ
2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinde ifade edilen duyuru da şu ifadelere yer verildi: “İlgili kanun maddesinde ‘Bölge Valisi, Vali veya Kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi için gerekeni yapar. Genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir. Veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.’ hükümleri amirdir. İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/75 sayılı kararında; Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 81. ile gönderdiği genelgesi gereği 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul vb. toplantılar da dâhil olmak üzere geniş katılımlı her türlü etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir.”
15 GÜN SÜRE İLE
TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANILDI
Açıklamada, “Sözü edilen yasal düzenlemeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç, katılım sayısı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Afyonkarahisar il sınırları içerisinde 20 Ekim 2020 tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı, toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanılmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur.” denildi. >> Kocatepe Haber Merkezi

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi