Muharrem Günay
Muharrem  Günay
muharremgunay@kocatepegazetesi.com
HAŞİR SURESİNİN SON KISMINI (HÜVALLAHÜLLEZİ) OKUMANIN FAZİLETİ
  • 0
  • 33
  • 25 Eylül 2020 Cuma
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

Haşr Suresinin Son Kısmının Meali (Lâ Yestevi’den itibaren):
“Ateş ehli (olan cehennemlikler) ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli (olanlar), kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. [krş. 13/19; 40/58; 45/21; 47/14]
Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette onu, Allah’ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. [bk. 33/72–73]
(Bu misalden anlaşıldığına göre, inanan insan da Kur’an karşısında en az dağların hali gibi olmalı; boyun eğmeli, ufalıp teslim olmalıdır. Olmuyorsa, dağlardan daha sert ve katı demektir.)
O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Gizliyi de, âşikârı da bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir, gözetip koruyandır, mutlak galiptir, cebbârdır (her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir). Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, (putperestlerin Allah’tan başkasına bağlanarak) ortak koştukları şeylerden (ve benzetmelerden) münezzehtir.
O, takdir edip yaratan, (bir uygunluk içinde) var eden, varlıklara sûret veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih (ve tenzih) eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.( Haşr/20,24)
(Özellikle son üç âyeti dinlerken durak yapılan ara cümlelerinde ve sonlarında: “Âmennâ ve saddeknâ.” (İnandık ve tasdik ettik) diyerek karşılıkta bulunabiliriz. Peygamber Efendimiz, “Kim sabah ve akşam üç defa ‘Eûzü billâhi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm’ dedikten sonra bu üç âyeti okursa, kendisine sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler mağfiret diler…” buyurmuştur.)(Buhârî, “Dâvet”, 69; Müslim, “Zikir”, 5-6; Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’an”, 22.) [bk. 7/180] (Feyz’ül Furkân, H.Tahsin. Feyizli Meali)
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Sabahlayınca üç defa “Eûzü billâhi’ssemîı’l alîmi mine’şşeytânirracîm” der ve Haşır suresinin sonundaki Hüvallâhüllezi’yi sonuna kadar okursa, Allah ona yetmiş bin melek görevlendirir ki hepsi de onun için duâ ve istiğfarda bulunurlar.” (İmâm el Bağâvi; Ma’kal bin Yessar (r.a)’den)
Hüvallâhüllezi’yi sabah namazından sonra yukarıda tarif edilen şekilde okuruz.
Diğer bir rivayette: “Bu yetmiş bin melek onu, akşamlayıncaya kadar korurlar. Okuyan o gün vefat edecek olursa, şehid olarak ölmüş olur. (Yani şehid sevabına nail olmuş olur.) Kim de bu ayeti akşamlarken okursa, yine aynı makam ve mertebeye ulaşır.”
Hüvallâhüllezi’yi sabah namazından sonra aynı şekilde akşam namazından sonra okuruz.
Yine başka hadislerde:
“Kim Haşır suresinin son kısmını bitinceye kadar (yâni Lev Enzelnâ’dan sonuna kadar) okursa, o gece ölecek olursa, şehit (sevabına erişerek) ölür.”
“Kim gece ve gündüzde Haşır suresinin son kısmını okur da okuduğu gün ya da gece vefât edecek olursa, gerçekten Allah ona Cenneti vâcip kılar.” (Sırlar Hazinesi, 291) buyurmuştur.
Haşir suresinin son kısmını özellikle sabah ve akşam namazlarının sonunda okumak lazımdır.
– Salâten Tüncina Duası:
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muham-medin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”
“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Teâlâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”
Bu Salâvat-ı Şerifeye devam eden; Belalardan emin olur, Arzuları kolay olur, Muradı hâsıl olur, Rızkı bereketli olur. Bu salâvat-ı şerife gelecek musibetlere perde olur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM