ERENLER (KUMARTAŞ) KÖYÜ -5 – Kocatepe Gazetesi

ERENLER (KUMARTAŞ) KÖYÜ -5 – Kocatepe Gazetesi

Yusuf İLGAR 12 Nisan 2017 Çarşamba 12:59:10
 

(Dünden Devamı)
Köyün 1840 yılında köyün birinci muhtarı Ahmet oğlu İsmail yıllık 300 kuruş, ikinci muhtarı Recep oğlu Salih yıllık 200 kuruş maaş almıştır14.
Köyde 1530 yılında köyde 3 hane de yörük bulunmaktadır. Osmanlı döneminde her bir hanenin yaklaşık 5 kişi olarak kabul edildiği düşünüldüğünde bunların mevcudu da 15 kişi civarında olduğu kabul edilebilir15. H. 1316/M. 1898 yılı Hüdâvendigâr Vilâyeti Salnamesi’ne göre kırk altı hanesi ve 284 nüfusu vardır16.
Cumhuriyet döneminde köyün ilk okulu 1966 yılında açılmıştır. 1999-2000 Öğretim yılında okul öğrencileri taşımalı eğim görmüşlerdir17. (SON)
Kaynakça:
Afyonkarahisar şer‘iye Sicili (AŞS), nr. 499, 523, 533,625.
Ahmet İlaslı ve Saadet Özgündüz, Kurtaş Köyü, 26.08.1988 tarihli tespit raporu. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Envanteri.
Kumartaş Köyü’nden Ahmet Dinler, 1957 doğumlu, görüşme tarihi: 22.04.2005.
Mustafa Karazeybek, “Yerel yönetimlerde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve Afyonkarahisar’da Tanzimat’tan Sonra Atanan İlk Köy Muhtarları”, Taşpınar (Afyon), nr. 3, 2001.
Salname-i Vilâyet-i Hüdâvendigâr, def‘a 25, H. 1316, Matba-ı Vilâyet.
Osman Turan, Selçuklular zamanında Türkiye, Ötügen Neşriyat, İstanbul 2004.
Yusuf İlgar, “Afyonkarahisar Eğitim Tarihi” yayımlanmamış notları.
438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), I, Ankara 1993.
https://tr.wikipedia. org/wiki/ Erenler,_Afyonkarahisar
https://books.google.com.tr/books?id=xJLTDAAAQBAJ&pg=PT156&lpg=PT156&dq=%22humarta%C5%9F%22+sel%C3%A7uklu&source=bl&ots=dIjemeNnCt&sig=5U6EjNvNVD9NzwbCgx9IIOq-9h4&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi4msXbuYPSAhVDWxoKHRQFAEgQ6AEIHzAB#v=onepage&q=%22humarta%C5%9F%22%20sel%C3%A7uklu&f=false

 

14  Mustafa Karazeybek, “Yerel yönetimlerde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve Afyonkarahisar’da Tanzimat’tan Sonra Atanan İlk Köy Muhtarları”, Taşpınar (Afyon), nr. 3, 2001, s. 39.
15  438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, s. 196.
16  Salname-i Vilâyet-i Hüdâvendigâr, def‘a 25, H. 1316, Matba-ı Vilâyet, s. 369.
17  Yusuf İlgar’ın “Afyonkarahisar Eğitim Tarihi” üzerinde yayımlanmamış notları.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi