“Çoklu Baro yasasında golü tüm barolar yedi!”

“Çoklu Baro yasasında golü tüm barolar yedi!”

Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, Çoklu Baro Yasasının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri değil tüm baroları ilgilendirdiğini vurguladı. Şahin, “Doğrusu bu süreci çok iyi yönetemedik. Bu yasal değişiklikten sadece İzmir, Ankara, İstanbul baroları etkilenmedi. Madden öyle gözükse de bu golü hepimiz yemiş olduk. Tüm Barolar bu süreçten mağlup çıktılar” dedi
Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, Çoklu Baro Tasarısına karşı verdikleri mücadeleyi detaylarıyla Gazeteniz Kocatepe’nin muhabirine anlattı.
Burcu Aydın: Çoklu Baro Tasarısına karşı verdikleri mücadeleniz de son durum değerlendirmeniz nedir?
Turgay Şahin: Aslında çok uzun bir hikâyeden söz edeceğim. 1990’lı yıllarda ilk defa akademik makalelerde tartışılmaya başlanılan korporasyonlar, korporatif sistem v.s liberal düşünce sahipleri ve liberal düşünce derneklerinin tartışmaya açtığı kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları buna üye olma mecburiyeti, zorunlu aidat v.s. Bunların aslında fikri düzeyde olgunlaşmaya başladığı yıllar 1990’lı yıllardı. Ancak sonra bunun 2018’e doğru artık TBMM’de gündeme geleceğini gördük. Siyasi iktidar bunu ciddi anlamda gündeme aldığında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi tüm kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarını içine alan bunların kamu kurumu niteliklerini tartışmaya açan başlarında ki Türkiye ibaresinin kaldırılması tartışmasını gündeme getiren bir sürece yaşamıştık. Bu süreç Afyon Barosu’nun da içinde bulunduğu bir avuç Baro Başkanının, Baronun yürüttüğü kamu diplomasisi ve mekik diplomasisiyle ikna süreci yaşanmış ve gerek siyasi muhatap gerekse siyasi muhatabın dayandığı oy tabanı ve buna yakın kurumsal yapılan ikna ile sıkıntıya yol açmadan sona ermişti.
Burcu Aydın: Süreci nasıl özetlersiniz?
Turgay Şahin: Biz bu sürece başından sonuna kadar yürüttüğümüz hatta yönettiğimiz için çok iyi biliyoruz. Adım adım, Adalet Bakanımız, TBB Başkanımız, o dönemin Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı Binali Yıldırım beyin konuya müdahil olmasının sağlanması, hukuk derneklerinin iknası ve nihayetinde bu sürecin bir sulhla sonuçlanıp rafa kalkmasıyla bize bir derin nefes aldıran oh dedirten bir süreçti.
Burcu Aydın: Peki yaşanılan son güncel durumu nasıl açıklarsınız?
Turgay Şahin: Ancak bu süreci tetikleyen sebeplerin aslında ortadan kalkmadığı için bu konunun kalıcı bir şekilde rafa kalkmadığını, gömülmediğini de biliyorduk. Bu aslında her zaman gündemdeydi. Tüm siyasi iktidarlar, iktidarlarına rakip ve şevik istemezler. Bu bir vakadır. Ama demokrasiler kuvvetler ayrımı prensibiyle çalışır. Yani her türlü güç başka bir güçle denetlenir. Öncelikle devlet iktidarı yasama, yürütme, yargı olarak üç erke paylaştırılmıştır. Siyasi iktidarın yasama ve yargı tarafından denetleneceği anayasa ile ön görülmüştür. Yargı kendi içerisinde muhakeme, iddia ve savunma olarak üçe ayrılmış ve bunların birbirini denetlemesiyle adaletin tecellisi projelendirilmiştir. Böyle bir yapı tasarlanmıştır. Şimdi tabii ki bu sistem içerisinde yani tüm kuvvetlerin aslında kendi içlerinde de parçalanarak birbirini denetleme esasına dayalı bu sistem içerisinde Baroların da avukatların da bir rolü vardı. Avukatlar öncelikle yargı mensubu olarak kabul edildikleri için yargılamanın meşruluğu ve şeffaflığının sağlanması, yegâne cezalandırma otoritesi olan devletin gücünün sınırlandırılması anlamında adalete katkı sağlayan meslek mensuplarıydı ve hem Avukatlık hem de Ceza Kanunu’nda yargı mensubu olarak kabul edilen bir meslek grubuydu. Aslında çok enteresandır. Avukatlar serbest meslek mensubu olmalarına rağmen yürüttükleri görev itibariyle kamu hizmeti görüyor olması, konum ve statü olarak da yargı mensubu olması gerçekten son derece önemli bir nitelemeydi.
Burcu Aydın: Çoklu Baro meslektaşlarınız arasında bir tartışma konusu oldu mu?
Turgay Şahin: Avukatların mensup olduğu Baroların da özelikle Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddelerinde tanımlanan İnsan Haklarını, Hukukun Üstünlüğünü Koruma ve Kollama görevinden başlayan tanımlı görevleriyle de aslında adaletin işleyişine katkı sağlamak bir anlamda bunun denetimini gerçekleştirmek gibi de kanunla atfedilen bir rolü vardı. Anayasa da zaten kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarını düzenlerken meslektaşlar arasında uyumu sağlamak, haklarını savunmak gibi mesleğe ilişkin görevler yüklemişti. Ancak siyasi iktidarların dediğim gibi iktidarı paylaşma konusunda bir kıskançlıkları vardı. Bu bir yere kadar anlaşılabilir. Buradan kaynaklı olarak meslek kuruluşlarını siyaset yapmakla itham ettiği bir gerçektir. Bu yeni bir hadisede değildir. Bu meslek kuruluşları oldu olalı aslında tüm siyasi iktidarların bu anlamda bir eleştirisine maruz kalmışlardır. Başta Barolar olmak üzere. Fakat kendi açımızdan baktığımızda aslında bu bizimde bir tartışma konumuzdu. Avukatların meslek kuralları, etik kaideleri var. Ama Baroların bir Baro Etik Manzumesi yoktu. Burcu AYDIN’ın Özel Röportajının devamı gazeteniz Kocatepe’de…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi