CENNETE ANCAK MÜSLÜMANLAR GİRER -5

CENNETE ANCAK MÜSLÜMANLAR GİRER -5

Muharrem Günay 17 Şubat 2011 Perşembe 13:21:00
  Hıristiyan ve Yahudilere göre Allah, baba-oğul ve ruhu’l kuds’ten ibarettir. Yani Allah bu üç unsurdan meydana gelmektedir. Bunların hem her biri ayrı ayrı ilah, hem de üçü birden ilahtır. Böylece onlar bir çelişki içerisinde hem şirke hem de küfre düşmüşlerdir. Bu bakımdan Hıristiyanlar ve Üzeyir Allah’ın oğludur, Şakira karısıdır diyen Yahudiler hem müşrik hem de kafir olmuşlardır. İbni Kesir Tefsiri:
Allah’a Çocuk İsnâd Edenler
Allah Teâlâ, kendisinin çocuğu olduğunu iddia edenlerin iddialarını reddederek buyurur ki: «Hâşâ, Allah bundan münezzehtir, yücedir. O’nun dışındaki her şeyden müstağnidir. Her şey O’na muhtaçtır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun yarattıklarından bir çocuğu nasıl olabilir? Her şey O’nun malı ve her şey O’nun kulu iken bu nasıl mümkün olabilir? Bu hususta hiç bir deliliniz yok. Söylediğiniz yalan ve iftiraya dâir yanınızda herhangi bir delil yok. Bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?» Bunlar kuvvetli bir vaîd, inkâr ve şiddetli bir tehdîddir. Nitekim Allah Teâlâ başka bir âyette şöyle buyurmaktadır : «Bir kısım kimseler: Rahman çocuk edindi, dediler. Andolsun ki, ortaya çok kötü bir şey attınız. Neredeyse gökler paralanacak, yer yarılacak ve dağlar göçecekti. Rahmân’a çocuk isnâd etmelerinden ötürü. Oysa Rahmân’a çocuk edinmek yaraşmaz. Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahmân’a mutlaka kul olarak gelecektir. Andolsun ki, ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Kıyamet günü hepsi O’na tek olarak gelecektir.» (Meryem, 88-95). Sonra Allah Teâlâ kendisini yalanlayan, iftira eden, kendisinin çocuğu olduğunu sananları tehditle onların dünyada ve âhirette kurtuluşa ermeyeceklerini haber verir. Dünyada onların küfürlerini derece derece arttırır, onlara mühlet verir. Ve onları az bir miktar faydalandırır. Sonra onları, şiddetli bir azaba dûçâr kılar. Nitekim şöyle buyurur : «Dünyada biraz kısa bir müddet faydalanma vardır. Sonra kıyamet günü dönüşleri bizedir. Sonra Biz de küfreder olmalarından dolayı, Allah’a karşı iddia etmiş oldukları iftira ve yalanlarında; yalanları, iftirâlan sebebiyle onlara en şiddetli azabı tattıracağız.» (İBNİ KESİR TEFSİRİ)
”Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (Isa) Allah’ın oğludur dedi-ler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar! “ (TEVBE /30.)
“Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını, rahiplerini rabler edindiler. Meryem Oğlu Mesih’i de. Hâlbuki tek tanrıdan başkasına ibâdet etmemekle emro-lunmuşlardır.” (TEVBE / 31)
İbni Kesir Tefsiri :Tevbe Suresi 30 Ve 31 Ayetlerin Tefsiri:
Yahudiler Uzeyr hakkında : Muhakkak o Allah’ın oğludur, dediler ki Allah Teâlâ bundan yücedir. Süddî ve başkalarının zikrettiğine göre; onlarda bu husustaki şüphe, şöyle meydana gelmiştir : Amâlika, İsrâiloğullarına gâlib gelip âlimlerini öldürüp büyüklerini esîr ettiklerinde Uzeyr İsrâiloğullarına ve onlardan ilmin gidişine ağlar olarak kalmıştı. Nihayet göz kapaklan düştü (uyuya kaldı). O bir gün çölde dolaşırken bir kabrin yanında : Vay yediren, vay giydiren! Diyerek ağlayan bir kadın gördü. «Bundan önce sana kim yedirirdi? diye sordu. Kadın; Allah, diye cevap verdi. Uzeyr: Muhakkak Allah diridir, ölmez, dedi. Kadın: İsrâiloğullanndan önce âlimlere kim öğretirdi? Diye sordu. Uzeyr: Allah, dedi. Kadın: O halde sen onlara niçin ağlıyorsun ey Uzeyr? Dedi. Uzeyr, kendisine bir nasihat olduğunu anladı. Sonra ona: Filân nehre git ve ondan guslet (yıkan) -ve orada iki rek’at namaz ki]. Muhakkak sen orada bir ihtiyarla karşılaşacaksın. O, sana ne yedirirse onu ye, denildi. Gidip kendisine emredileni yaptı ve bir ihtiyarla karşılaştı. İhtiyar ona: Ağzını aç, dedi. O, ağzını açtı ve ihtiyar üç kere onun ağzına büyük kor şeklinde bir şey koydu. Uzeyr insanların Tevrat’ı en iyi bilenlerinden olarak döndü ve: Ey İsrail oğulları, size Tevrat’ı getirdim, dedi. Onlar: Ey Uzeyr, sen yalancı değildin, dediler. Kalkıp parmaklarından birine bir kalem bağladı ve bütün Tevrat’ı parmağıyla yazdı. İnsanlar düşmanlarından tekrar yurtlarına döndüklerinde Uzeyr’in durumu kendilerine haber verildi. Bir dağa bırakmış (gizlemiş) oldukları Tevrat nüshalarını çıkarıp bununla karşılaştırdılar ve onun getirdiğinin sahih olduğunu gördüler. Cahillerinden bazısı: Bunu ancak Allah’ın oğlu olduğu için yapmıştır, dediler. Hıristiyanların Mesîh hakkındaki sapıklıkları ise açıktır. Bu sebepledir ki Allah Teâlâ her iki güruhu birden yalanlamış ve : «Bu onların ağız-larında dolaşan sözlerdir.» buyurmuştur. Onların iftira ve kendiliklerinden uydurmaları dışında iddia ettiklerinin bir dayanağı yoktur, (Devamı Yarın)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi