AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -29

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -29

Alaca Medresenin müderrisleri ve öğrenci sayısı şöyledir:239
Adı ve Ünvanı Görev Yılı Ücreti /Açıklama
Mevlânâ
Mehmet Efendi 1682 (H.1093) Aynı zamanda Gedik
Ahmet Paşa
Medresesinde görevli
Hasan oğlu
Mehmet Efendi 1683 (H.1094) Günlük 40 akçe. Aynı
zamanda Gedik Ahmet
Paşa Medresesinde
görevli
Mevlânâ
Süleyman 1686 (H.1097)
Seyyid Kâsım 1700(H.1111) Kütahya’da ikamet
ettiği için görevden
alınmıştır. Aynı zamanda
Ot Pazarı Medresesinde
de görevli.
Mehmet Efendi 1700(H.1111) Aynı zamanda Ot Pazarı
Medresesinde de görevli.
Mevlânâ Müftü
İsmail Efendi 1711 (H.1123)
Mustafa 1747 (H.1160) Görevi kendi isteğiyle
bırakmıştır
Şeyh Mehmet oğlu
Şeyh Abdullah 1747 (H.1160)
es-Seyyid
Hâfız İsmâil 1792 (H.1206) Görevliyken
vefat etmiştir.
Mehmet Necib 1792 (H.1206)
Seyyid
Hâfız İsmail 1798 (H.1213) Bu tarihten kısa bir
süre önce vefat etmiştir.
Hâfız İsmail oğlu
Seyyid Süfyân 1798 (H.1213) Babasından devreden
görevin yarım
hissesini almıştır.
Hâfız İsmail oğlu
Seyyid Umrân
Efendi 1798 (H.1213) Babasından devreden
görevin diğer yarım
hissesini almış, kısa
bir süre sonra görevden
ayrılmıştır.
Mehmet oğlu
İbrâhim Halîfe 1798 (H.1213) Seyyid Umrân Efendi’nin
yerine
İbrâhim Halîfe
oğlu Sâlih Halîfe240 1799 (H.1213) Sâlih, 4 yaşında olduğu
için yerine Yusuf Efendi
vekil tayin edilmiştir
Hüseyin
Efendi-zâde Seyyid
Abdullah Halîfe 1807 (H.1222) Akşehirli Müderris
Müftü Ali 1827 (H.1242 Yarım hisse
Abdülvâhid
Halîfe 1827 (H.1242 Yarım hisse
Seyyid Müftü
Abdullah Vehbi
Efendi 1851 (H.1267)
Vehbi oğlu Seyyid
Mehmet Vahid
Efendi 1852 (H.1268)
İbrâhin oğlu
Ebûbekir Halîfe 1858 (H.1274) Müderrisken bu tarihten
kısa bir süre önce
vefat etmiştir.
Dersiâmdan
Ali Efendi 1858 (H.1274)
Abdullah oğlu
Hacı Abdülvâhid
Efendi 1862 (H.1278) Yarım hisse ile
Müderrisken bu tarihten
kısa bir süre önce
vefat etmiştir.
Abdülvâhid Efendi
oğlu Abdülkerim
Efendi 1862 (H.1278) Yarım hisse
Mehmet Efendi
ve Abdülkerim
Efendi241 1874 (H.1291) Mihâil Köyü’ndeki
İnegazi Vakfı’ndan
Seyyid Ahmet
oğlu İsmail Hakkı
Efendi 1874 (H.1291) Günlük on akçe242
(Devamı Yarın)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi