Yukarı Çık
Muharrem Günay

Muharrem Günay

Yaratılmışların en şereflisi ve mükerremi olarak yaratılan insanın bu şerefi ve üstünlüğü etle kemikten ibaret olan cismiyle değil; ruhu, ruhen yükselmesi edep ve ahlakta kemale ermesiyledir.

ÖNEMLİ OLAN NAMAZIN BİZİ KILMASIDIR

9 Şubat 2019 Cumartesi 10:36:03
134 kez okundu.

Yaratılmışların en şereflisi ve mükerremi olarak yaratılan insanın bu şerefi ve üstünlüğü etle kemikten ibaret olan cismiyle değil; ruhu, ruhen yükselmesi edep ve ahlakta kemale ermesiyledir. Çünkü insan cismiyle değil, ruhuyla insandır.
Yüce Allah (c.c.) Sevgili Peygamberimize birçok üstün özellik vermiştir. Fakat ona verdiği güzel ahlak ile onu övdüğü gibi başka bir hasletiyle övmemiş ve:  “Muhakkak ki sen en büyük ahlâk üzerindesin” (Kalem: 4) buyurmuştur. Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed hadisi şeriflerinde:
“El İslâmü hüsnul hulg/İslâm güzel ahlaktır”; “Ben yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim”; “Edep ve ahlakta en yüksek olanınız; imanda en kâmil bulunanınızdır” buyurmuşlardır.
Bir kimse Hz. Peygamber (s.a.v.)’e:
‘Müslümanların hangisi daha hayırlıdır?’ diye sordu. Resûlullah (s.a.v.):
‘Müslümanlar, dilinden ve elinden (zarar görmeyen) selâmette kalandır.’ cevabını verdi.” (Buhârî, İman 4;  Müslim,  İman: 64–65)
Câbir b. Abdullah radiyallâhu anh’dan: Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Cebrail'den, Allâhu Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu  haber vermiştir:
“Muhakkak şu (İslâm Dîni) benim razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yaraşır. Sahibi bulunduğunuz müddetçe bu dîni, bu iki huy ile güzelleştirip şereflendirin (takviye edin).” (Hadîsi, Taberânî Evsafında rivayet etmiştir.)
Kur’an âyetlerinin nuzul sırası incelenecek olursa, önceliğin ahlaki davranışlara yer veren ayetler olduğu görülür. Oruç Hicretten iki yıl sonra Nübüvvetin 12. yılında, Zekât Orucun farz kılınmasından sonra aynı yılda, Hac, Hicretin dokuzuncu yılında Nübüvvetin 19. yılında farz kılınmış; Peygamber Efendimiz Hicretin onuncu yılında Hac vazifesini yerine getirmişlerdir. Yine beş vakit namaz Hicretten bir buçuk yıl önce İsra-Miraç gecesinde farz kılınmıştır. İyilik, İyi davranmak, güzel söz söylemek: Doğruluk, sabır, tevazu, iffetli olmak: infak (Maddi ve mânevi yardım) etmek gibi ahlaki davranışlarla ilgili ayetlerin çoğu Mekke döneminde nazil olmuştur.
“Aynı Zamanda Örnek Olmak Gerekir.”
Bir insanın güzel ahlak sahibi olması yetmez, güzel ahlak sahibi bir insan çevresinde olan biten ahlaksızlara seyirci kalmaması ve aynı zamanda örnek olması gerekir. İyiliği emretrnek ve kötülüğe engel olmak “Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker” görevini yerine getirmeyen bir Müslüman ne kadar ahlaklı olsa da gerçekte ahlaksızdır.
Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:
“Her kim müspet (örnek) bir çığır açar da, kendisinden sonra onunla amel edilirse, yaptığı güzel şeyin sevabını aldığı gibi, o davranışı örnek alarak iyilik yapanların sevabından da kendisine bir pay verilir, ama onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Her kim de menfî bir çığır açarsa kendi davranışının cezasını üstlendiği gibi, kendisini örnek alarak o davranışı sürdürenlerin günahlarından da kendisine bir pay verilir, ama onların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” (Müslim, İlim, 15)
Buna göre Hz. Âdem’in oğlu Kâbil, zulmen adam öldüren herkesin günahından payına düşeni alacaktır. Hz. Peygamberimizin ifadesiyle “Zira o, adam öldürme gibi (kötü) bir sünneti ilk olarak başlatandır.”(İslâm Dininin Temel Kaynakları “Sünnet” sayfa: 123, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1050)

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.